Pelet yakıt (bio kütle yakıt)

iki ayrı işletmemizde A1 kalite standardından üretim yapmaktayız. Bursa tesisimizde KAYIN ağacından, Balıkesir tesisimizde ÇAM ağacından üretim yapılmaktadır.

pelet sevkıyatı, palet üzerinde isteğe göre 15 kg poşet veya 20 kg çuval olarak fabrikada paketlenmekte.

%100 yerli yerli üretilmesi.

• Enerjide % 75 dışa bağımlı olan ülkemize , yeni bir enerji kaynağı sağlanmış olması

• Yenilenebilir / Sürdürülebilir bir kaynak olması.

• Güvenli yakıt sınıfında olması (taşıması,nakliye,depolama,.. açısından)

• Temiz enerji – emisyon değerleri fosil yakıtlara nazaran CO2 acısından Nötr ve diğer sera gazları açısından

fosil kaynaklı yakıtlara oranla düşüktür.

• Fosil kaynaklı yakıt ithalatının azaltılması ve ülke ekonomisine katkısağlaması.

• Çevre ve insan sağlığı açısından kabul edilebilir olması. Kullanımısonrasında atık miktarının çok az olması.

• Diğer fosil yakıtların kullanımına nazaran daha az tehlikelidir.

• Elektirik enerjisi üretiminde kullanılabilir olması.

• Odun pelet ısıtma sistemleri, ozon dostudur ve Kyoto Protokolüne görekabul edilebilir CO salınım eşik değerlerinin altındadır.

• Katı yakıtlı sistemler içinde en temiz yanma sistemi pellet yakmasistemleridir.

• Odun pelletleri dünyanın her yerinde temin edilebilecek rafine birbiyokütledir.

• Odun pelletlerinin nakliyesi çok kolaydır.

• Ticari pellet üretimi için ağaç kesilmesi gerekmez. pellet ormanın atığınıdeğerlendirir. Bu yönü ile kolayca tutuşabilir orman artıklarının toplanmasısonucu, ormanların yangına karşı da korunmasına katkı sağlar.

• Oduna oranla depolanması için çok daha az yer gerektirir.

• Klasik katı yakıtlı sistemlerde, bacalarda önemli oranda kreozot oluşur. Pellet sistemlerde ise kreozot hemen hemen hiç yoktur. Bu nedenle bir baca olmaksızın da dışarı egzost edilebilir. (hermetik kombilerde olduğu gibi)

No comments

Bir cevap yazın

Yorum Yap
isim*
Mail*
Website*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.